Site Adminimiz Suzan ÇELİK şöyle konuştu: "Anayasa mahkemesine başvuru serüvenimiz. Bu sefer bir avukata vekaletname verdim. Sonuçsa tam bir fiyasko! Karara ve buna ilişkin başvuru dilekçesine bakar mısınız lütfen. Bir dosya dolusu belge ve uygulanmamış olan mahkeme kararları yok sayıldı Anayasa Mahkemesi de Ekrem imamoğlunu korudu" Belgeler aşağıdadır;