Site Adminimiz Suzan ÇELİK sıbyan mekteplerinin sokak çocukları için tahsisi hakkında Devlet Memuru sıfatıyla yürüttüğü resmi mücadelesiyle ilgili şunları söyledi: "Bugün piyerloti olarak anılan yerde Sokak çocuklarıyla ilgili proje yürütmek için belediye başkanlığına sunmuş olduğum yazı; Tüm bu bilgi ve belgeleri niye paylaşıyorum-Sokak çocukları konusunu içselleştirecek bir Allah dostu görsün diye.." Gereği yerine getirilmeyen resmi yazışmalara ilişkin belge aşağıda sunulmuştur: