Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”

Sokak çocukları ve tüketici hakları konulu davada RED KARARI!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi Site Adminimiz Suzan ÇELİK'in sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine ilişkin istinaf başvurusunu REDDETTİ! Hem de temyiz yolu kapalı olmak üzere ve kesin olarak.. Suzan ÇELİK konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi; "Şimdi Adalet Bakanlığı kanalıyla Danıştay'dan 'Kanun yararına bozma kararı' istemem gerekiyor. TAKİBİNİ YAPACAĞIM." Karar yazısı ve Suzan ÇELİK'in Mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi haber içeriğindedir. Lutfen tıklayın.Hadımköy'ün aslı “Hâdimköy”.. Hâdim kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de yanlış!

Bugün Hadımköy olarak anılan bölgeyi ifade eden ve esası “Hâdim” olan kelimenin sözlük anlamı nedir? Günümüzün halk Türkçesinde bazı kesimler tarafından “hadım” olarak telaffuz edilen kelimenin esası “hâdim”dir. hâdim kelimesinin manasını kavramak için öncelikle Türk Dil Kurumu Sözlüğüne bakalım; Türk Dil Kurumu Sözlüğünde hâdim kelimesi iki manada yer almış; Birinci mana; “hizmet eden” İkinci mana ise; “kısırlaştırılmış erkek” Türk Dil Kurumu Sözlüğü böyle dese de kelimenin tarihi kullanım alanlarına baktığımızda “hizmet eden” “hizmetkar” manası çıkıyor karşımıza.


Hadımköy İsmi Değişsin!

İstanbul Arnavutköy'e bağlı bir mahalle olan Hadımköy'ün ismi nereden geliyor herkes merak ediyor Bir hadım ağasından mı, yoksa hizmetçi anlamına gelen hadim kelimesinden mi geliyor? Gerçekten de şu soruyu sormak lazım; Hadımköy ismi bir dil sürçmesinden mi kaynaklanıyor.. Konuya ilişkin video haber içeriğindedir.


Erzincan'ın Eğin (Yeni adı Kemaliye) ilçesi tarihi ve doğası ile tam bir Anadolu yöresi.

Eğin ismi "Sırtın eğilen kısmı" anlamına gelir. Eğin'e Osmanlı'da et kethüdalığı verilmiştir. Eğinliler Saray'da görev yapmışlar bu yüzden gurbet kültürü folklörüne ve türkülerine yansımıştır. Gür bir pınar, şehrin tepesinde yükselir ve havanın ağır, nemli bir karakter aldığı birçok bitki örtüsünü besler. Sokaklar sadece kaya merdivenlidir. Teraslı bahçeler ve meyve bahçeleri içinde yükselen taş evler Anadolu'nun en iyileri arasındadır. Eğin'in tarihi evlerinin kendine özgü ve güzel mimarileri vardır. Eğin (Kemaliye) Evleri, özgün mimari dokularıyla dikkat çeker. İki, üç ve dört katlı örnekleri bulunan Eğin Evleri’nin ilk katları taştan yapılmış. Evlerin en önemli simgelerinden biri kapı tokmakları. Eğin için site adminimiz Suzan Çelik'in hazırladığı belgesel film haber içeriğindedir.


MHP’den “Adım Adım 2023: İl İl Anadolu”programı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “Parti Teşkilatlarının 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' Temalı Yeni Çalışma Programı” hakkında açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "Trakya’dan itibaren yakacağımız azim ve kararlılık meşalesi; ardından Anadolu’yu, bütün yurt sathını aydınlatacaktır." dedi.