Darülaceze'de Hizmet Ayıbı Son Bulsun

İkinci Abdülhamit Han''ın devlet bütçesinden değil, kendi kesesinin altınlarıyla kurduğu Darülaceze Müessesesi, bugün merkezi otoritenin yönetiminde (?) gerçek anlamda ihtiyaca cevap verememenin aczini yaşıyor. Sokakta donmak üzere iken bulduğum Fatma hanıma acil sağlık hizmeti bile verilemedi.